Towards the Establishment of a World Court of Human Rights PDF

Blik op Towards the Establishment of a World Court of Human Rights PDF Street in Tokio, Japan. Onder een samenleving of gemeenschap wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal.


Författare: Li Tian.
The book discusses the establishment of an envisaged ‚World Court of Human Rights‘ (WCHR) and addresses the question its complementary jurisdiction. It is divided into five chapters, four of which are substantive while the last also offers the general conclusions of the study. This book firstly describes the previous initiatives towards the establishment of an international / universal /world court of human rights both in and outside the United Nations. Although these attempts have proved unsuccessful, the pursuit of the idea of an international human rights courts has never ceased. This book is devoted to an analysis of the WCHR’s jurisdiction as elaborated in the statutes of Prof. Manfred Nowak / Dr. Julia Kozma, Prof. Martin Scheinin and the consolidated draft for a WCHR. The analysis consists of the Court’s jurisdiction respectively over States and non-States ‚entities‘ (the United Nations as an example). It also includes the legal issues to be resolved in this regard. This book finally addresses the critique of and opposition to the proposed WCHR. The author rebuts these objections at large and points out the added value a WCHR might yield – at least in the author’s eyes.

De samenleving is het studieobject par excellence van de sociologie. Afhankelijk van de context kan men de begrippen samenleving en gemeenschap beperken of uitbreiden in aantal. Het belangrijkste verschil tussen een samenleving en een groep dieren is dat mensen bewust vorm geven aan hun samenleving. Door religieuze leiders en filosofen is door de eeuwen heen nagedacht over de ideale samenleving. Men onderscheidt pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Wikiquote heeft een of meer citaten gerelateerd aan Samenleving. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 nov 2018 om 15:49. Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Everyone has the right to life, liberty and security of person. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.