Tanzania, Rwanda, Burundi PDF

Tanzania ligger i Östafrika och är ett klassiskt safariland med vidsträckta savanner och ett mycket rikt djurliv. Här finns alla de typiska tanzania, Rwanda, Burundi PDF djurarterna, som lejon, elefanter, zebror, giraffer, krokodiler och flodhästar. Landet är välvilligt inställt till turism och har en tämligen väl utvecklad turistindustri.


Författare: National Geographic Maps.
wasser- und reissfest; Sehenswürdigkeiten mit Naturschutzgebieten und historischen Attraktionen

I mindre välbesökta områden är infrastrukturen sämre, men det går likväl att resa där om du vill söka dig off the beaten track. Inga delar av landet kan sägas vara obesökbara, även om det kan vara långtifrån enkelt att ta sig till somliga delar. De grupp- och paketresor som säljs av svenska resebolag är i regel välplanerade arrangemang som inte ställer några större krav på resvana eller språkkunskaper. Om du inte behärskar så mycket engelska får du troligen större behållning av Tanzaniabesöket om du åker på en resa med svensk guide.

En sådan behöver inte kosta mer än en paketresa. Det går också att vända sig direkt till ett tanzaniskt safaribolag och låta detta skräddarsy din resa, t ex via internet och e-post. Bland de mest kända och djursäkra safariområdena finns Serengeti, Ngorongorokratern och Lake Manyara, som alla är belägna i landets norra del, nära gränsen mot Kenya. Längre söderut i landet ligger ett annat område med flera bra safariparker, bland dem Selous, Mikumi och Ruaha, som du når från Dar es Salaam eller Zanzibar.

Jordbruksbygd på Mbuluplatån i norra Tanzania. Indiska oceanen, där öarna Zanzibar, Pemba och Mafia ligger. Kilimanjaro, Mount Meru och en mängd andra vulkaner och till sodasjöar. I dag är de flesta vulkaner utslocknade eller vilande, men en sådan, Oldoynio Lengai i norra Tanzania, är fortfarande aktiv i liten skala. Huvuddelen av inlandet ligger på en högplatå, och det är här de bästa safariområdena och de stora savannerna ligger. Resten av landet består av en smal låglandsremsa längs kusten och spridda berg och bergskedjor. Vanliga naturtyper är öppen savann, jordburksmarker och glesvuxen skog, liksom buskmarker.

Andra naturtyper är bergsskogar, soda- och sötvattensjöar samt naturligtvis kusten med sand och palmer. Det finns inga större motsättningar mellan stammarna, och folket ser sig i hög grad som tanzanier. Stammarna har egna stamspråk, men de flesta tanzanier talar även swahili, som är Östafrikas lingua franca och som har sitt ursprung i bantu och arabiska. I städer där många turister passerar talar många också engelska. Mätt med svenska mått är Tanzania ett mycket fattigt land. Huvuddelen av befolkningen livnär sig som självförsörjande bönder.

Mellan Great Rift Valley och Victoriasjön. De var förr ett fruktat krigarfolk och omges än i dag av en stolthets-, styrke- och skönhetsromantik, som är den vackrare sidan av ett patriarkaliskt präglat mynt. Wahadzabestammen lever i bushen kring Lake Eyasi i norra Tanzania. Kortaste vägen dit går från staden Karatu på huvudvägen mellan Lake Manyara och Ngorongoro. Det är ett jägar- och samlarfolk som tidigare levde i Serengeti, men som fördrevs därifrån av starkare och mer aggressiva stammar. Det försörjer sig på bland annat jakt, till exempel efter dik-dikantiloper, och vildhonung. Deras hyddor är mycket enkla och byggs på ett par timmar, för att snart överges när gruppen flyttar vidare till nästa boplats.

Hadzastammen talar ett klickspråk, precis som jägar- och samlarfolket san i Kalahari i södra Afrika. Män i wahadzabestammen vilar i skuggan av ett baobabträd. En kortare regnperiod, som inte påverkar safarimöjligheterna nämnvärt, infaller i november. Under de svenska vintermånaderna är temperaturerna högre än under sommarmånaderna. I mitten av 1990-talet hölls de första flerpartivalen i landet, det finns åter privatägd verksamhet.