Die platonische Charlotte PDF

De Collega’s is een Vlaamse komische reeks gemaakt door de openbare omroep BRT. De reeks die platonische Charlotte PDF zich af in de kantoren van een overheidsdienst. De ambtenaren die er werken worden karikaturaal voorgesteld: het werkritme laat veel tijd vrij die wordt opgevuld met geroddel, gekibbel, getreiter en het lezen van de krant.


Författare: Michail Kusmin.

Der namhafte Literat des sogenannten "Silbernen Zeitalters" der russischen Literatur, Michail Alexejewitsch Kusmin (1872-1936), war als Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und sogar als Komponist tätig.Seine Prosa lässt sich ganz leicht lesen, doch nicht so einfach verstehen: sie scheint seltsam, ungewöhnlich und mysteriös zu sein. Die Welt Michail Kusmins erinnert an die mechanische Schönheit des Mikrokosmos, der sich in einer "Kugel im Beet" spiegelt. Alexander Eliasberg schrieb über ihn, er sei der "Vollender des Impressionismus und infolgedessen der Vollender der klassischen Tradition".

Eenieder heeft zijn kleine kantjes en de collega’s zullen geen kans laten liggen om die uit te buiten. Het scenario werd geschreven door Jan Matterne, die ook het eerste seizoen regisseerde. Vincent Rouffaer regisseerde het tweede en derde seizoen. Paul Tienpondt is de directeur van een overheidsdienst en treedt vaak krachtdadig en met vaste hand op. Zoals het de archetypische directeur betaamt, heeft hij steeds een sigaar in de mond. Achter zijn rug noemt men hem den Tientonner, een bijnaam die hij niet echt kan smaken. Philemon Persez is als afdelingschef de rechterhand van de directeur en wordt vaak door hem ingeschakeld om conflicten op de werkvloer op te lossen.

In de eerste aflevering wordt een afscheidsfeestje gehouden voor de onderafdelingschef, die met pensioen gaat. Terzelfder tijd wordt bekendgemaakt wie hem mag opvolgen. Zowel De Pesser als Verastenhoven hebben zich hiervoor kandidaat gesteld. De Pesser is er omwille van zijn hogere anciënniteit van overtuigd dat hij zal worden gekozen, maar uiteindelijk blijkt Verastenhoven een beter examen te hebben afgelegd. Halverwege het seizoen komen de collega’s erachter dat Betty een relatie heeft met de zoon van de directeur. Het maakt Tienpondt razend dat zijn zoon aanpapt met een meisje van beneden zijn stand.