Richard Wagner in Bayreuth / Der Fall Wagner / Nietzsche contra Wagner PDF

Please forward this error screen to cavip1. Hans mest kjente bøker er Also richard Wagner in Bayreuth / Der Fall Wagner / Nietzsche contra Wagner PDF Zarathustra og Jenseits von Gut und Böse.


Författare: Friedrich Nietzsche.
Friedrich Nietzsche: Richard Wagner in Bayreuth / Der Fall Wagner / Nietzsche contra Wagner
Richard Wagner in Bayreuth:
Erstdruck: Leipzig (E.W. Fritzsch) 1876.
Der Fall Wagner:
Erstdruck: Leipzig (C.G. Naumann) 1888.
Nietzsche contra Wagner:
Erstdruck: Leipzig (C.G. Naumann) 1889.
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Textgrundlage sind die Ausgaben:
Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Band 1, Herausgegeben von Karl Schlechta. München: Hanser, 1954.
Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. München: Hanser, 1954.
Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.

Nietzsche ble kraftig påvirket av Schopenhauer, og støttet hans ateisme, men la ikke samme vekt på medlidenheten. Her setter Nietzsche seg fore å utfordre våre mest grunnleggende moralske antagelser, spesielt oppfatningene om godt og ondt. Nietzsche anser mye i oppfatningen av hva som er representert som godt i Europas kristne kultur som galt. Alt som øker følelsen av makt, viljen til makt, makt i seg selv i mennesket.

Følelsen av at effekten øker – at en motstand er overvunnet. Håpet, sier han, ligger i en fremvekst av nye sjeler, mennesker som har klart å overvinne moralen og som vil bane vei for det mennesket Nietzsche kaller Übermensch eller overmennesket. Læren om evig gjenkomst, slik Nietzsche presenterer den, er ideen om at verdenshistorien er syklisk. I våre liv kommer vi tilbake til begynnelsen igjen og igjen, dømt til å leve for alltid med situasjonen i livene våre, hva enn det måtte være. Helten vil, ifølge Nietzsche, se på dette som en gledelig tanke, en taper vil fortvile. Utenfor Tyskland var Nietzsche bortimot ukjent. Det var Georg Brandes som brakte Nietzsche til Norden og det var her Nietzsche ble berømt.

Våren 1888 holdt Brandes en rekke forelesninger om Nietzsche på Københavns Universitet og bearbeidet forelesningene til en stor artikkel: Aristokratisk Radikalisme. Brandes‘ artikkel inspirerte Ola Hansson, August Strindberg, Henrik Ibsen, Arne Garborg og andre. Alle skrivende mennesker måtte forholde seg til Nietzsche. Gud er død er kanskje den mest siterte frase fra Nietzsche. Den er kanskje en av de oftest diskuterte fraser i litteraturen fra 1800-tallet. Nietzsche mente at det er positive muligheter for mennesker uten en Gud.

Gud åpner for menneskets skapende evner å utvikle seg for fullt. Den kristne Guden, med hans vilkårlige påbud og forbud, vil ikke lenger ha noen posisjon dersom menneskene slutter å vende sine øyne mot et overnaturlig rike og begynner anerkjenne verdien av vår jord. Det presenteres for første gang i hans verk Also sprach Zarathustra, og var også den planlagte tittel på et skrift Nietzsche aldri fikk utgitt. Nietzsche var påvirket av Richard Wagner og Arthur Schopenhauer. Historiens nytte og unytte for livet, overs.