Naturgeschichte und wirtschaftliche Bedeutung der Seefische Nordeuropas PDF

Pot arribar als 40 cm de llargària total. El cos és comprimit, deprimit i allargat. Color ocre grisós o marronós al costat esquerre i naturgeschichte und wirtschaftliche Bedeutung der Seefische Nordeuropas PDF al dret. La línia lateral es troba arquejada a la part anterior.


Författare: Ernst Ehrenbaum.

Nachdruck des Originals von 1936.

El cap és petit amb la boca grossa i les dues mandíbules d’igual mida. Els ulls, grossos, són al costat esquerre i es troben separats per una cresta òssia. L’ull inferior es troba en una posició lleugerament més avançada que el superior. El diàmetre ocular és més gran que la longitud preorbitària. L’aleta dorsal i l’anal són llargues i comencen per davant els ulls. Té quatre clapes a la part posterior de la dorsal i de l’anal. Es reprodueix entre el març i l’abril en aigües pregones.

Tant els ous com les larves són pelàgics. Menja cucs, crustacis, peixets i cefalòpodes. 100 i 900 m de fondària -més abundant entre els 100 i els 400-. Es captura amb tresmalls de fons i, sobretot, bous d’arrossegament. Ichthyologie de Nice, ou histoire naturelle des poissons du département des Alpes Maritimes.

Mas Ferrà, Xavier i Canyelles Ferrà, Xavier: Peixos de les Illes Balears. Editorial Moll, Palma de Mallorca, maig del 2000. Manuals d’Introducció a la Naturalesa, 13. Ao Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia. Department of Lands, Fisheries Division, Dublín. Rare British marine fishes – identification and conservation. The eggs and planktonic stages of British marine fishes.

Academic Press, Londres, la Gran Bretanya. Análisis de la pesquería demersal de Galicia. Age and growth of megrin Lepidorhombus boscii Risso of the Portuguese contintental coast. Naturgeschichte und wirtschaftliche Bedeutung der Seefische Nordeuropas. A comparison of the deep-water demersal fish assemblages of the rockall trough and procupine seabight, eastern north Atlantic: continental slope to rise.