Medizinisches Wörterbuch – Dictionnaire medical PDF

Anatomie van de menselijke endeldarm en anus. De medizinisches Wörterbuch – Dictionnaire medical PDF of rectum is bij zoogdieren het laatste deel van de dikke darm. De endeldarm is bij mensen 15 à 20 cm lang en heeft een S-vorm.


Författare: Dieter W. Unseld.
Dieses deutsch-französische medizinische Wörterbuch entspricht in seiner Konzeption dem deutsch-englischen medizinischen Wörterbuch "Unseld". Herausgeber und Autoren legen Wert auf Handlichkeit und Zuverlässigkeit des Buches und die praktischen Bedürfnisse der Benutzer.
Beim Benutzer werden grundsätzliche Kenntnisse der Fremdsprache vorausgesetzt, so dass auf terminologische Erläuterungen bewusst verzichtet ist. Demgegenüber wurde der Wortschatz so ausgesucht, dass dieses Werk nicht nur praktisch und wissenschaftlich tätigen Ärzten, sondern auch Zahnärzten, Physiologen, Psychologen, Pharmazeuten, Pflegepersonal und Dolmetschern wertvolle Dienste leistet. Mit rund 60.000 Stichworten

In het onderste derde deel van het rectum ligt een gedeelte dat zich gemakkelijk kan verwijden, ampulla recti. Bij de naamgeving van de endeldarm zijn er drie hoofdgroepen namen te onderscheiden met voor elke groep een eigen onderliggende betekenis. De eerste groep heeft als onderliggende betekenis recht, de tweede groep einde en de laatste groep begin. Daarnaast is er nog een vierde restgroep.

De Latijnse woorden rectum en intestinum betekenen respectievelijk rechte en darm. In het Spaans gebruikt men voor darm de term intestino, terug te zien in de volledige vorm intestino recto. In de naam intestinum rectum is rectum gewoon het onzijdige bijvoeglijk naamwoord voor recht. Binnen het anatomische Latijn is het vrij gebruikelijk om intestinum weg te laten en rectum zelfstandig te gebruiken. Het woord rectum is echter niet uniek. Niet alleen in het Latijn is door de afleiding van het bijvoeglijk naamwoord voor recht een grote overeenkomst ontstaan tussen dit bijvoeglijke naamwoord, de woorden afgeleid van dit specifieke bijvoeglijk naamwoord en het woord voor endeldarm, maar ook in bepaalde Romaanse talen komt de naam van de endeldarm nog overeen met het bijvoeglijk naamwoord voor recht in desbetreffende taal. In het Italiaans is er wel een onderscheid ontstaan.

De Italiaans bijvoeglijke naamwoorden diretto of ritto zijn beide vertalingen van het bijvoeglijk naamwoord recht, maar niet van het zelfstandige naamwoord endeldarm. Droit is afgeleid van het Latijnse woord directus, ‚recht gelegd‘. De vraag is natuurlijk wel waarom dit in de mens gekromde darmstuk de naam rechte darm draagt. De Latijnse naam intestinum rectum is een vertaling van het Oudgriekse begrip ἀπευθυσμένον ἔντερον. Deze naam kwam het eerst voor bij de Griekse arts Galenus. Er zijn meerdere woorden uit het anatomisch Latijn, gebaseerd op Oudgriekse woorddelen, die hetzelfde begrip recht uitdrukken.

De naam zoals Galenus die gaf aan de endeldarm wordt in het Nieuwgrieks niet meer gebruikt. De Grieken gebruiken heden ten dage de naam ορθό, ook eerder geschreven als ὀρθόν. De naam ἀπευθυσμένον ἔντερον, alsmede alle vormen die ervan zijn afgeleid, zoals ‚intestinum rectum‘, ‚rectum‘, rechte darm enzovoort, komen dan ook niet overeen met de werkelijke vorm van de endeldarm in de mens. Latijn, zoals het bijvoeglijk naamwoord rectalis, alsmede samenstellingen met het woorddeel rect-.