Koffein PDF

Koffein återfinns i olika mängder i bönor, blad och frukter hos över 60 olika växter. Hos människor är koffein en stimulant av koffein PDF centrala nervsystemet som har förmågan att tillfälligt motverka trötthet. Koffein är lagligt och oreglerat i så gott som alla jurisdiktioner. Koffein betraktas av de flesta människor som relativt harmlöst.


Författare: Wolfgang Beiglböck.

Dieses Buch stellt die aktuellen Forschungsergebnisse zum therapeutischen Nutzen von Kaffee und Koffein vor, fragt aber auch, wo die medizinischen und psychologischen Gefahren des überhöhten Genusses liegen: Genießen Sie Ihren Kaffee oder werden Sie ohne ihn morgens nicht wach? Nehmen Sie Medikamente und spüren Wechselwirkungen mit Ihrem Kaffeekonsum? Koffein ist weltweit neben Nikotin die am häufigsten ge- und vielleicht auch missbrauchte psychoaktive Substanz. Sie ist Bestandteil unserer täglichen Ernährung, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Geschrieben für interessierte Laien, aber auch Psychotherapeuten, Ärzte, Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Gesundheitsberater, Pflegepersonal.

En studie gjord år 2008 visade att ett regelbundet intag av koffein kan skapa humörsvängningar och under graviditet kan öka risken för missfall, men en annan studie gjord under samma år hittade inga korrelationer med koffeinintag och ökade missfall. Purin är också byggsten i nukleotider, nämligen adenin och guanin. Koffeinets effekt beror främst på att den blockerar receptorer för adenosin i centrala nervsystemet. Adenosin är en signalsubstans som dämpar vakenhetsgraden. Det finns också adenosinreceptorer i njuren.

Koffein som njutningsmedel anses vida vara relativt harmlöst. Detta förutsätter dock „normal“ konsumtion av en i övrigt frisk person, då de flesta ämnen blir farliga vid höga doser. 20 mg per kg som personen väger. Mer eller mindre allvarliga abstinensbesvär kan också uppstå när ett stadigt intag av koffein plötsligt upphör. De vanligaste besvären är huvudvärk, trötthet, initiativlöshet och mild depression.