I Have a Dream PDF

Martin Luther King hield op 28 augustus 1963. De rede van bij elkaar 17 minuten hield King voor I Have a Dream PDF Lincoln Memorial in Washington D. De woorden van King inspireerden niet alleen de bezoekers ter plekke, maar ook elders in de wereld en in latere tijden. De rede hield hij ter gelegenheid van de mars naar Washington die die dag in de stad was aangekomen, ten overstaan van een publiek van meer dan 200.


Författare: Levi David Addai.
More interested in computer games than he is in school, Raheem is tired of being told off by his mum for fooling around in class. He just can’t understand what the big deal is with learning, or why he should care about Martin Luther King. But that all changes when Raheem falls asleep and wakes up in 1963 …

Van de rede werd rechtstreeks verslag uitgebracht op televisie. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: „We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware betekenis van zijn credo zal naleven: „Wij zijn van oordeel dat de volgende waarheden vanzelf spreken: dat alle mensen gelijk geschapen zijn“. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. De rede hield hij voor een publiek van meer dan 200.

000 mensen ter gelegenheid van de mars naar Washington die die dag in de stad was aangekomen. Van de rede werd rechtstreeks verslag uitgebracht op televisie en ze kende een uitgebreidere media-aandacht dan welke gebeurtenis ook sinds de inauguratie van John F. Kennedy als president van de Verenigde Staten op 6 januari 1961. De rede had hij in feite ook al rond acht maal eerder uitgesproken, echter wel telkens in een iets andere versie.