Hildegard von Bingen PDF

Behind the Name: Meaning, origin and history of the name Hildegard“. This page or section lists people that share the same given name. If an internal link hildegard von Bingen PDF you here, you may wish to change that link to point directly to the intended article. Hildegard van Bingen schrijft haar visioenen neer op wastabletten.


Författare: Jaqueline Dubois.
Schon zu Lebzeiten wurde Hildegard von Bingen, eine der bedeutendsten deutschen Mystikerinnen des Mittelalters, als Heilige verehrt. Ihre visionären Gedanken vom heilbringenden Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele setzten neue Impulse und wirken bis heute fort.
Dieses mit ästhetischen Farbaufnahmen bebilderte und liebevoll in nostalgischem Stil gestaltete Werk beleuchtet zunächst den außergewöhnlichen Lebensweg und die Weltanschauung der heiligen Hildegard. Im Hauptteil werden umfassend die Prinzipien der ganzheitlichen Hildegard’schen Heilkunde erläutert. Darüber hinaus lernen Sie alles über die wichtigsten Heilkräuter und den richtigen Umgang damit. Ein Kapitel über die Behandlung unterschiedlichster Krankheiten nach der Hildegard-Heilkunde, Ausführungen über gesunde Ernährung und köstliche Rezeptvorschläge runden dieses erhellende Werk ab.
Finden Sie mit der zeitlosen Weisheit Hildegard von Bingens zu einer wohltuenden Harmonie von Körper und Seele!

Haar secretaris Volmar transcribeert ze op perkament. Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend. Hildegard werd geboren als tiende kind van graaf Hildebert van Bermersheim, in een adellijk gezin dat woonde op het slot van Bermersheim, niet ver van Alzey. Het was in deze tijd dat Hildegard, met behulp van haar secretaris Volmar, de visioenen die zij vanaf haar 43e levensjaar kreeg, begon op te tekenen. De kerkelijke autoriteiten volgden haar visioenen in eerste instantie argwanend.

In het nieuwe klooster beleefde Hildegard haar productiefste jaren. Daar componeerde ze de muziek die haar tegenwoordig opnieuw beroemd maakt. Deze muziek is net zo afwijkend van het gebruikelijke als haar andere werken en vormt in feite een geheel eigen tak aan de boom van het gregoriaans, al relativeren sommigen de uitzonderlijkheid van haar werken. De invloed van Hildegard nam ondertussen een hoge vlucht, onder andere doordat Hildegard gevraagd en ongevraagd aan allerlei hooggeplaatste kerkelijke en wereldlijke personen, waaronder keizers en pausen, adviezen schreef.

Ze correspondeerde onder andere met Bernard van Clairvaux en keizer Frederik Barbarossa. Aan het einde van haar leven kwam ze in moeilijkheden doordat ze een geëxcommuniceerde kennis in gewijde grond had begraven. Daarvoor werden zij en haar gemeenschap, door toedoen van onder andere de abt Kuno van Disibodenberg, gestraft. Op 17 september van het jaar 1179 stierf Hildegard van Bingen op de leeftijd van 81 jaar.

De aanwezigen meldden dat op dat moment vanuit de hemel een helder licht op haar sponde viel, zoals ze zelf in een visioen had waargenomen:“Mijn ziel gloeit als omringd door een vlammenzee. De jeugdige kracht, vulkanische uitbarsting van lenteachtige gratie. In haar boeken Causae et curae en Fysica over geneeskunde staan talloze geneeskrachtige recepten. Door de hernieuwde belangstelling voor vrouwen van de middeleeuwse Kerk is er voor Hildegard van Bingen, in het bijzonder voor haar muziek, heel wat interesse. Ongeveer 80 van haar composities zijn ons overgeleverd, een repertoire dat tot de uitgebreidste onder de middeleeuwse componisten behoort.