Franz Liszt PDF

Wikimedia Commons has media related to Compositions by Franz Liszt. This franz Liszt PDF is for compositions by Franz Liszt. Subcategories This category has the following 6 subcategories, out of 6 total. Pages in category „Compositions by Franz Liszt“ The following 49 pages are in this category, out of 49 total.


Författare: Rudolf Louis.

Reeds op zesjarige leeftijd bleek de grote muzikale begaafdheid van Franz. In september 1823 verhuisde de familie naar Parijs opdat Liszt aldaar verder studeren kon. Hij werd echter niet tot het conservatorium in Parijs toegelaten omdat hij buitenlander was. Parijs bleef echter, ondanks deze grote tegenvaller, wel voor hem als pianovirtuoos het centrum waar hij speelde en componeerde.

Al aanstonds was Liszt populair en verkeerde hij in hogere kringen. Tijdens zijn verblijf in Parijs ondernam hij onder auspiciën van zijn vader enkele reizen naar Engeland. Een hoogtepunt van zijn tournee door Engeland was zijn recital voor koning George IV in het Carlton House. Op 28 augustus 1827 kwam zijn vader, aan wie hij zo veel te danken had, ten gevolge van buiktyfus te overlijden. Voor de jonge Liszt was dit een enorme klap. Al spoedig maakten depressies zich meester van hem.

Tegelijkertijd begon hij zijn belangstelling voor muziek te verliezen. Liszt zich weer op de muziek, als ware hij door het gebulder van de kanonnen wakker geschud. In 1847 leerde hij tijdens een concertreis in Rusland prinses Carolyne zu Sayn-Wittgenstein kennen. Van een huwelijk is het echter niet gekomen, daar de katholieke kerk de ontbinding van het huwelijk tussen prinses Carolyne en haar echtgenoot, prins Nicholas zu Sayn-Wittgenstein verbood.

Liszt werd op 30 oktober 1859 door keizer Frans Jozef I van Oostenrijk in de adelstand verheven, als Franz Ritter von Liszt. Deze adellijke titel heeft hij echter in latere jaren nooit gebruikt. Het is mogelijk dat Pius IX zelf een hand had in een dispensatie. Nadat hij de tonsuur ontvangen had, schreef hij zijn moeder dat hij subdiaken wilde blijven of misschien diaken wilde worden, maar dat hij niet van plan was priester te worden. Hij was daarmee wel clericus geworden en daarom wordt hij vaak geportretteerd in kleren die clerici droegen.

De oude Liszt achter de piano. Tot in de laatste dagen van zijn leven reisde Liszt door Europa. Vlak voor zijn overlijden werd hij, na een zeer succesvolle concerttournee door Engeland en Frankrijk, verkouden, hetgeen spoedig overging in een longontsteking. Hiervan zou hij niet meer herstellen. Liszt was een van de grootste pianovirtuozen aller tijden. Hij behaalde grote triomfen tijdens zijn concerttournees door heel Europa en heeft de techniek van het pianospel diepgaand beïnvloed. Als componist en dirigent was Liszt een vertegenwoordiger van de programmamuziek.

De meeste van Liszts composities zijn berucht omwille van de hoge technische eisen die aan de pianist worden gesteld. Liszts oudste dochter, werd Wagner de schoonzoon van Liszt. Bayreuth overleed Liszt in het huis van Wagner. In sommige composities vallen duidelijke invloeden van Wagner op, bijvoorbeeld in Les Preludes. Dit stuk zou ook van Wagners hand kunnen zijn geweest.

Tijdens Wagners afwezigheid ging Lohengrin in Weimar in première. De opera werd gedirigeerd door Franz Liszt, maar Wagner had zelf door middel van correspondentie de supervisie over de productie. Om het werk van Franz Liszt levend te houden heeft het concours voor jonge pianisten in de leeftijd 17 tot 29 jaar dat om de drie jaar plaatsvindt in Utrecht in Muziekcentrum Vredenburg. Het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours is volledig gewijd aan de pianomuziek van Franz Liszt. Musea in verschillende landen herinneren aan het leven en werk van Liszt. Het Liszt-Haus in Raiding, nu Oostenrijk toen Hongarije, is het huis waar hij werd geboren. Liszt, the man and the musician, publ.

Er is veel geromantiseerd over de vraag of Franz Liszt uit een Duits geslacht of een adellijk Hongaars geslacht stamt. Franz‘ oom Eduard hield overeenkomstig de ‚familietraditie‘ altijd vol dat de Liszts afstammelingen zijn uit een geslacht van katholieke Hongaarse edelen. Zelfs de voor de lessen benodigde bladmuziek wilde Czerny betalen! De titel was in mannelijke lijn erfelijk en zou normaliter op Liszts zoon Daniel zijn overgegaan. Echter, Daniel overleed op zeer jonge leeftijd. In 1867 besloot Liszt daarom zijn titel aan zijn neef Edward te schenken.