Die Licht-Therapie PDF

Genezing is niet af te dwingen, maar komt van binnen uit. Over mijzelf Die Licht-Therapie PDF ben Ron Borsboom, fysiotherapeut, cranio-sacraaltherapeut, counseler en vooral fasciatherapeut. Na veel studie kwam ik via zelfonderzoek erachter dat ik het belangrijk vind om in contact te komen met de levenskrachten. De levenskrachten zijn onvoorwaardelijk zonder oordeel en belangeloos.


Författare: Hans Malten.

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Algemeen De fasciatherapie methode Danis Bois is ontstaan uit de osteopathie. Het is een zachte niet manipulatieve vorm van behandelen. Oorspronkelijk werkte deze enkel op het lichaam en het goed functioneren hiervan. Ondertussen is de fasciatherapie geëvolueerd tot een benadering die ook rekening houdt met de vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die vaak de problematiek mede in stand houden.

Achtergrond Fascia is latijn en betekent bindweefsel. Dit bindweefsel vormt een netwerk, omdat het alle delen van het lichaam omhult en verbindt. Danis Bois ontdekte bij waarneming dat het bindweefsel bewoog. Dit noemde hij de interne beweging. Het is dus een uitdrukking van de levenskracht en vormt de basis van alle levensprocessen.

Behandeling De fasciatherapeut heeft door training van zijn eigen waarneming deze onzichtbare innerlijke beweging leren waarnemen en kan bepalen waar zich spanning bevindt en op welk niveau dit tot uiting komt. Door zachte aanraking en beweging kan de therapeut in samenwerking met de cliënt de innerlijke beweging ervaren en daarmee het natuurlijk ritme van de fascia herstellen, vrij maken van spanning. Het gevoel van eenheid komt weer terug in het lichaam. Dit inwendige lichaam wordt in ons dagelijks leven zelden bewust waargenomen. Dit raakt de mens vaak diep in z’n wezen. Ook spanningen op celniveau kunnen hierbij verlost worden.

De levenskracht reguleert immers iedere cel inwendig. Ten tweede versterkt ze de waarneming en vergroot deze uit. Hierdoor ontstaat er een bewust waarnemen van de effecten van de behandeling door de gevoeligheid aanzienlijk te verhogen. Dus de persoon wordt sterk bij de behandeling betrokken en daardoor verdwijnt de afstand met het waarnemen welke we vaak door het denken in stand houden.

Zo voelt iemand bijvoorbeeld zijn lichaam bewegingen uitvoeren terwijl hij in rust op de behandeltafel ligt of diepe warmte welke uit z’n botten komt. Ten derde ontstaat er een bewustwording van de opgedane ervaringen doordat de persoonlijke betekenis via een gesprek duidelijk gemaakt kan worden. Deze ervaringen zijn vaak nieuw omdat de behandeling weer leven brengt in delen van ons lichaam waar zij verloren was gegaan als een licht in het donker. Samengevat kunnen we zeggen dat fasciatherapie een ervaringsgerichte therapie is waarbij het lichaam niet alleen wordt verlost van blokkades maar waar de bewuste waarneming hiervan tot nieuwe inzichten kan leiden. Hierdoor wordt de hele persoon door de therapie geraakt en leert de cliënt om voelen, denken en handelen weer in harmonie met elkaar te brengen. Zo gaat iemand zijn gedachten instellen op wat hij voelt en hierna handelen.

Sensoriële gymnastiek: door de interne beweging te volgen en actief mee te bewegen versterken we onze verbinding hiermee. Het gesprek: zowel tijdens de behandeling als erna, ontstaat er een bewustwording via een gesprek over de opgedane ervaringen tijdens het in contact zijn met de interne beweging. Deze nieuwe ervaringen die hierdoor zijn opgewekt, raken de persoon diep. Dit kan hem aanzetten tot nieuwe gedragspatronen.