Der Prinzipalmarkt in Münster PDF

Münster door Karel de Grote in 793. In 1127, 1197 en 1383 woedden in Münster grote stadsbranden. In het jaar 1382 werd Münster getroffen der Prinzipalmarkt in Münster PDF de pest waardoor duizenden burgers stierven.


Författare: Axel Schollmeier.
Münsters bekanntester Straßenzug ist das Thema dieses Fotobuches mit über achtzig Aufnahmen. Im Fokus stehen aber nicht einzelne Gebäude, sondern vielmehr alltägliche Situationen und historische Begebenheiten, die sich auf dem Prinzipalmarkt in den gut einhundert Jahren von 1857 bis 1958 abgespielt haben. Abgebildet werden frühe Ansichten des münsterischen Fotopioniers Friedrich Hundt ebenso wie Ereignisse während des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Eindrucksvolle Fotos vermitteln auch einen Blick in die Wiederaufbaujahre nach 1945. Das Buch „Der Prinzipalmarkt in Münster“ zeigt, wie sich die wechselvolle Geschichte Deutschlands während dieser Jahrzehnte in den Fotos von Münsters Guter Stube widerspiegelt.

In 1383 ging een groot deel van de stad in vlammen op in de ergste stadsbrand sinds 1197. Nog ieder jaar houdt men in Münster de Grosse Prozession als nagedachtenis aan deze twee noodlotsjaren. In 1534 verjoegen wederdopers de toenmalige bisschop Frans van Waldeck. Toen zij de macht in handen hadden gekregen, verspreidde zich het bericht dat Münster het Nieuwe Jeruzalem was.

De Vrede van Münster en Osnabrück in 1648 maakten van Münster een onafhankelijk bisdom: het gebied bleef hierdoor rooms-katholiek. In 1802 werd Münster veroverd door de Pruisen en tot hoofdstad van Westfalen gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad grotendeels verwoest door geallieerde bombardementen, maar na de oorlog werd Münster in oude stijl herbouwd. Op 7 april 2018 werd op een terras in de oude stad een aanslag gepleegd met een bestelwagen. Hierbij kwamen 5 mensen om en vielen er een dertigtal gewonden.

Er heerste enige tijd onduidelijkheid over de dader, maar later bleek dat deze zelfmoord pleegde. Münster heeft samen met Osnabrück de beschikking over een eigen vliegveld: Luchthaven Münster-Osnabrück. Ludgeri, waarvan het oudste deel uit de 12e eeuw. Münster telt vele musea en een dierentuin.

Museum für Lackkunst – museum met lakkunst uit Oost-Aziè, Europa en islamitische landen. Een van de stadsparken van Münster ligt aan de Aasee. De oevers van deze plas, die wordt gevoed door de Münstersche Aa, vormen in de zomer een geliefd toevluchtsoord bij jong en oud. Münster ligt in een relatief vlak landschap en staat bekend om het grote aantal fietsers en haar goed uitgebouwde net van fietspaden.