Deadpool Vs. The Punisher PDF

Jump to navigation Jump to search This article is about comic books whose feature character is Deadpool. Deadpool is a comic deadpool Vs. The Punisher PDF anti-hero in the Marvel Comics Universe. 1 was a limited series with 4 issues. 61-64 were subtitled Funeral for a Freak.


Författare: .
Can Frank Castle kill Wade Wilson over and over without dying once himself, or will Wade bug him until he welcomes death? With illustrations by Pere Perez.

98, Deadpool: The Circle Chase, Deadpool: Sins of the Past Vol. Comic Book DB Deadpool Search Results“. Bu maddedeki üslubun, ansiklopedik bir yazıdan beklenen resmî ve ciddi üsluba uygun olmadığı düşünülmektedir. Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak Vikipedi’ye katkıda bulunabilirsiniz.

Deadpool Fabian Nicieza ve Rob Liefeld tarafından ilk olarak New Mutants’ın 98. Merc With a Mouth olarak tanınır çünkü çok konuşkandır. Domino onun konuşarak bir adamı intihar bile ettirebileceğini söyler. Deadpool’u diğer karakterlerden ayıran özellikse onun 4. Okuyucu ile iletişime geçebilir, gerçek dünyayla alakadar konuşabilir bu çoğunlukla okuyucuyu güldürür. Merc With a Mouth, Jack, Wade T. Deadpool’un geçmişi hakkında pek bir bilgi olmamakla beraber olanların doğruluğu ise şüphelidir.

Annesinin kansere yenik düşmesi, babasının bir arkadaşı tarafından öldürülmesi ve Kanada ordusundan atılmasından belirsiz bir süre sonra Wilson, Weapon-X programına katıldı. Anılarında belirtildiği üzere ordudan atılması ve Weapon-X’e katılması arasında geçen süre zarfında Wilson, paralı asker olarak çalışmış ve kariyeri esnasında Deadpool takma adını kullanmıştır. Bu zaman zarfı hakkında pek bir bilgi verilmese de, kısa anılarında Fas ve Japonya’da gizli görevlerde çalıştığı bahsedilmektedir. ABD’de yıllarında Vanessa Copycat ile tanışır.

Wilson bu mutant fahişeyle aşk yaşarken Ortadoğulu bir örgüt tarafından Kör Al olarak tanınan İngiliz Ajanı Althae’yı öldürmesi için kiralanır. Görevinde başarısız olan Wilson, Al’ı elinden kaçırdığı gibi Ortadoğulu örgütü de kendine düşman eder. Weapon-X adı verilen askeri deney programınının kanserini tedavi edebileceğini öğrenen Wilson öneri üzerine programa kayıt olur. Kanserinin çok ileri safhada olması ve tıbbi açıdan yapılabilecek bir şeyin kalmamış olması yüzünden bilim adamları farklı bir yol izlerler. Buna göre Wolverine’in tedavi faktörü Wilson’a eklenecek, lakin bu tedavi faktörü kanserin öldürdüğü her bir hücreyi anında üretebilmesi için geliştirilecektir. Deney başarısız olur ve tedavi faktörü Wilson’u etkileyeceğine vücudunu istila eden kanser dokusuyla etkileşime geçer.

Neticesiyle, kanser olağandışı bir hızla Wilson’ın bütün vücuduna yayılır. Deneyin başarısız olduğuna kanaat getiren bilim adamları Wilson’ı başarısız deneklerin yanına atarlar. Bu başarısız denekler bir önceki aşamadan çok daha vahşi deneylere maruz kalırlar, bu vahşet o kadar korkunç durumdadır ki denekler ilk önce kim ölecek diye bahse girerler. Bu yeni deneyler karşısında akli dengesini kaybetmeye başlayan Wilson ölümle yaşam arasında dalgalanırken Ölüm’ü fark eder.

Düşmanlarını öldürmek onun için bir sanat gibidir. Kendini ışınlamak için yanında ışınlanma aleti taşır. Kafasının ya da vücudunun herhangi bir parçasının kopmasına alışıktır. Deadpool Skrull İstilası sırasında Nick Fury ile anlaşır ve Skrull’lara teslim olur. Rejenerasyon özelliği yüzünden onun birden çok kopyasını yaparlar. Deadpool Skrull’lara onları eğitme teklifinde bulunur.