De viris illustribus urbis Romae PDF

Tiberius was de oudste zoon van Tiberius Sempronius Gracchus, die tweemaal consul was, en Cornelia Africana, dochter van Publius Cornelius Scipio Africanus maior. Hij werd de viris illustribus urbis Romae PDF als jongeling – mogelijk slechts tien jaar oud – reeds als augur aangesteld. Scipio – echtgenoot van zijn zus Sempronia – tegen Carthago in de Derde Punische Oorlog. Landverdelingen door de commissie zeer waarschijnlijk.


Författare: Aurelius Victor.
Die Schrift ›De viris illustribus urbis Romae‹ bildet einen Abriss der römischen Geschichte von der mythischen Frühzeit bis zur Herrschaft Constantius‘ II. Diese wird in einzelnen Kapiteln biographischen Zuschnitts dargestellt. Joachim Fugmann legt nun endlich eine aktuell kommentierte, zweisprachige Ausgabe dieser wichtigen Quelle vor.

Om aan deze wantoestanden een einde te maken, stelde hij als tribunus plebis in 133 v. Een commissie van triumviri of tresviri agris dandis adsignandis iudicandis, die bestond uit Tiberius, zijn schoonvader Appius Claudius Pulcher en zijn broer Gaius, werd belast met de uitvoering van de door deze wet voorgestelde akkerverdelingen. De grootgrondbezitters, in het bijzonder Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, begonnen zich hierop nu in de senaat openlijk tegen Tiberius‘ plannen te verzetten, door hem zaken als een tent te weigeren. Het verdacht overlijden van een vriend van Tiberius deed de spanningen nog verder toenemen.

Tegen alle gewoonten in stelde Tiberius zich opnieuw verkiesbaar als tribunus plebis voor het volgende jaar, wat niet bij wet was voorzien. Publius Mucius Scaevola verzette zich tegen een gewelddadige reactie teneinde de herverkiezing van Tiberius Gracchus te voorkomen. Op de dag van de verkiezing daagde echter weinig volk op, waarop de verkiezing naar de volgende dag werd verschoven. Tien jaar later zou Tiberius‘ broer Gaius echter zijn politiek voortzetten. Maar ook aan diens leven kwam op gewelddadige wijze een einde.

Romeinse en Griekse auteurs hadden reeds verschillende visies op de akkerwetten van de Gracchi. Terwijl Cicero meende dat Tiberius het volk en de senaat tegen elkaar opzetten en hierdoor een einde maakte aan de eenheid van de standen, spreekt onder andere Appianus van een tegenstelling tussen arm en rijk. Gracchi de naam Gracchus Babeuf aannemen en zijn ideeën verspreiden in zijn krant Le tribun du peuple. Ook het 19e-eeuwse Britse Chartisme zag de Gracchi als inspirerende voorbeelden. The policy of Tiberius Gracchus on the other hand, the laws he had obtained, his own re-election to secure the execution, and the sequel of his plan, seemed to threaten the republic with distraction and anarchy, likely to end in his own usurpation, or in that of some more artful demagogue. Der entscheidende Kampf der freien Arbeit und Siedelung gegen die unfreie war die gracchische Bewegung, welche auf die alte Forderung der Aufteilung des ager publicus zurückgriff. Die Gracchen persönlich, zum mindesten Tiberius, waren in erster Linie politische Reformer, ihr Ziel: die Herstellung der alten Grundlagen der Heeresverfassung.

Revolution“ gebruiken voor het jaar 133 v. In het recentere historische onderzoek is deze term echter in vraag gesteld, daar dit een anachronistisch term is. Gaius en diens treuren om zijn broers dood. Ancient Rome and Modern America, Malden – Oxford, 2009, p. In verband met de behandeling van de invloed van Griekse ideeën en de verschillende visies van Romeinse en Griekse auteurs op de akkerwetten van de Gracchi, zie: E.

The Greek Tradition in Republican Thought, X, Cambridge, 2004, pp. A History of Rome from 133 BC to AD 68, Londen, 19703, p. De viris illustribus urbis Romae 59. 1, Cicero, De Haruspicum Responsis 41, 43, Brutus 103, Velleius Paterculus, Historia Romana II 2. De viris illustribus urbis Romae 64. Orosius, Historiae adversus Paganos V 4.

Cicero, Academica II 13, Plutarchus, Vita Tiberii Graccho 9. Plutarchus, Vita Tiberii Gracchi 8, Appianus, Bellum Civile I 7ff. Livius, Epitome LVIII, Appianus, Bellum Civile I 9, 11, 13. Appianus, Bellum Civile I 12, Plutarchus, Tiberius Gracchus 10. Aulus Gellius, Noctes Atticae II 13.

Appianus, Bellum Civile I 14, Plutarchus, Vita Tiberii Gracchi 16. 1, Obsequens, 27a, Lucius Ampelius, Liber memorialis 26. Over de wettelijkheid ervan is in het moderne historische onderzoek gedebatteerd. Appianus, Bellum Civile I 2, 16-17. 8, Appianus, Bellum Civile I 16. 1d: Viguit in nostra civitate Ti.

Gracchorum summa nobilitas ac spes amplissima. Thema’s uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, Nijmegen, 19983, p. The Gracchi, Reform, and the Nineteenth-Century Press, in L. Classics in the Modern World: A ‚Democratic Turn‘? The History of the Progress and Termination of the Roman Republic, I, Londen, 1783, p. Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 19882, p.