Das Gilgamesch-Epos PDF

Voor het patroon in cellulaire automaten, zie Hof van Eden-patroon. Hebreeuwse Das Gilgamesch-Epos PDF een tuin in of gelijk aan het perfecte en prachtige Paradijs waar Adam en Eva leefden. Hebreeuwse Bijbel een plek van gelukzaligheid aan.


Författare: .

De paradijsvertelling in Genesis 2 en verder gebruikt de aanduiding „Eden“ op verschillende manieren. Volgens Genesis 2:8 plantte God een tuin in Eden. Eden duidt hier dus een plaats aan die moet worden onderscheiden van de tuin zelf. Eden“, waarbij Eden vermoedelijk als naam van de tuin moet worden gelezen. Alle verdere vermeldingen verbinden Eden in elk geval met de voorstelling van een mythische tuin. In Jesaja 51:3 wordt „Eden“ de „tuin van JHWH“ genoemd, in Ezechiël 28:13 „de tuin van God“. Ezechiël 31:9,16,18 noemt „bomen van Eden“ in de „tuin van God“.

De eigenschappen van een Godstuin pleiten voor een duiding van Eden als een mythische grootheid. Ezechiël 28:16 brengt Eden in verband met de mythische Godsberg. De vraag of Eden los hiervan een werkelijke, topografische plaats is geweest, wordt verschillend beantwoord. De etymologie wijst niet op een bepaalde streek of plaats.